در اين مقال قصد بر بررسي PGS   هست. PGS مقوله ايست كه خصوصا زوجيني كه نازايي يا سقط مكرر يا مشكلات كروموزومي دارند خيلي با آن سروكار دارند.

 اما PGS چيست؟pgsPGSمخفف Pre-Implantation Genetic Screening ميباشد يعني غربالگري ژنتيك قبل از لانه گزيني جنين در رحم. بين مراجعين و پزشكان به زبان ساده به اشتباه بعنوان تست سلامت جنين از اين پروسه نام برده ميشود. اين اقدام فقط در IVF قابل انجام هست و روش آن به اين صورت است كه جنين حاصل از لقاح در آزمايشگاه از لحاظ كروموزومي بررسي ميگردد. اما يك موضوعاتي باعث سوءتفاهم در محدوده تشخيصي اين پروسه هست. بگذاريد به زبان ساده چند اصطلاح را تعريف كنم:

سلول: جزء سازنده بدن انسان است كه فقط با ميكروسكوپ قابل رويت است

ژن: قسمتي از مولكول DNA است كه وظيفه تنظيم ساخت و عملكرد سلولها و در نتيجه بدن را بر عهده دارد و با ميكروسكوپ قابل رويت نيست

كروموزوم: رشته هاي ميكروسكوپي در هر سلول كه انتقال ژنها را بر عهده دارد

كروموزومها با چشم مسلح (ميكروسكوپ) قابل رويت هستند ولي ژنها فقط با روشهاي مولكولي بيوشيميايي و بصورت غير مستقيم قابل بررسي هستند. نسبت كروموزوم به ژن مثل يك برج بلندي مثل برج ميلاد و كليدهاي برقش هست كه وقتي از بيرون به آن نگاه ميكنيم فقط خود برج را ميبينيم ولي نميتوانيم كليدها و سوييچها را ببينيم. حالا نكته اينجاست كه در PGS فقط كروموزومهاي جنين قبل از انتقال به رحم مادر از لحاظ مشكلاتي نظير حذف، شكستگي، معكوس شدگي و برخي جابجاييهاي قطعات كروموزومي بررسي ميشوند و مقوله هايي نظير سلامت جنين و نيز ژنها در PGS به هيچ وجه بررسي نميشوند و به عبارت ديگر بدليل طرز و روش انجام PGS اصلا هيچ ژني قابل بررسي نيست

نتيجه ميشود كه حتي روشي مانند PGS هم نميتواند خيال والدين را از بابت سالم بودن فرزندشان راحت نمايد

اما متاسفانه تبليغاتي در خصوص PGS صورت ميگيرد كه انگار كاملترين و بهترين روش است و تاسف بيشتر بر آنكه برخي همكاران خيال مراجعين را از هر جهت راحت ميكنند كه ديگر با PGS خيالشان جمع باشد. به اضافه اينكه تجربه ثابت كرده كه PGS موارد مثبت كاذب بالايي دارد يعني جنينهاي سالم را به اشتباه مشكلدار گزارش ميكند

اين PGS در حال حاضر فقط يك جا كاربرد مفيدي دارد و آنهم اينست كه اگر يكي از زوجين مشكل كروموزومي ثابت شده اي داشته باشد آنوقت است كه برايشان در ابتدا لقاح آزمايشگاهي انجام و سپس با PGS اطمينان حاصل ميشود كه جنين مشكل كروموزومي را ندارد و آنگاه اقدام يه انتقال جنين سالم ميشود

در آينده بيشتر در اين خصوص صحبت خواهم كرد

ساعات کاری

شنبه و یکشنبه (مرکز ژن فن) : 10 تا 13

دوشنبه و سه شنبه (کلینیک نهال) : 10 تا 13

چهارشنبه (بیمارستان صارم): 10 تا 13

تماس با ما

ژن فن: 02144154073

کلینیک نهال: 02144062642

بیمارستان صارم: 0214702

ویزیت غیرحضوری : در محیط پیام رسان بله به شماره 09197259743